Samfunnsansvar
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

"Vi i Macron forstår vårt samfunnsansvar som et medansvar for å bidra til økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig utvikling innenfor de områdene og bransjene vi driver virksomhet."

Kjør for Livet

KJØR FOR LIVET

Kjør for livet gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin fremtid. Gjennom fartsfylt og spennende aktivitet, får ungdommene våre kjenne på verdien av samhold, mestring og engasjement. Positive opplevelser og økt sosial kompetanse vet vi fører til bedre læring og utvikling.

Kjør for livet er et tilpasset opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Hovedsakelig jobber vi med motor og motorsport, og hos oss får barn og unge være med på noe ekte og reelt. Alle får oppgaver, alle må bidra og alle er likeverdige medlemmer av teamet.

Macron leverer teamtøy til Kjør for livet-klubbene nasjonalt og internasjonalt.

 

TRIVSELSLEDER


Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per våren 2014 benytter 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 160 kommuner (Norge). 180 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler.

 

Trivselsprogrammets mål er å:

  • Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • Redusere konflikter blant elever
  • Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

Macron Norge leverer alt av tekstiler til Trivselslederne og ansatte i Trivselsleder TL.